Družina

ŠD navštěvují žáci 1. – 4.ročníku ZŠ. Tvoří ji jedno oddělení s maximálním počtem 20 žáků.
V rámci ŠD je každoročně pořádán pro 1. a 2. ročník kroužek Práce na PC. Zde si mohou žáci procvičovat učivo velmi zajímavou formou ve výukových programech. Dále se také pod dohledem seznámí s internetem.
ŠD také pořádá pravidelné, již oblíbené akce jako jsou : Drakiáda,Broučkiáda, vánoční besídka,soutěž Pexesa, Karneval,Den matek a jiné.
Provoz ŠD je od 12.00 – 15.00 hod.        
Vychovatelka ŠD