Organizace dne

06.10.2014 13:17

6:15 - 8:30

 

Příchod dětí do mateřské školy (do 8:00 hod.), předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, hry, řízené a pohybové činnosti dle zájmu dětí, volně spontánní zájmové aktivity.

 

8:15 - 8:45

 

Osobní hygiena, dopolední svačina.

     

8:45 - 9:15

 

Výchovně vzdělávací činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost.

 

9:15 - 11:15

 

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, případně náhradní činnost.

 

11:15 - 12:00

 

Oběd a osobní hygiena dětí.

 

12:00 - 13:45

 

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

 

13:45 - 14:00

 

Odpolední svačina, osobní hygiena dětí.

 

14:00 - 15:45

 

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

 

Zpět