Škola nanečisto

25.01.2018 21:33

Vážení rodiče

připravujeme pro Vás a Vaše děti osvědčený projekt

 

                    Škola nanečisto,

kde děti budou plnit úkoly, které jim mají pomoci ulehčit vstup do naší školy.

Projekt nabízí:

 • poznání prostředí naší školy a vyučujících
 • odstranění obavy ze školy
 • vyzkoušet si, jaké je to „být školákem“
 • naučit se, jak správně držet tužku, správně sedět
 • zjistit, zda–li je dítě připravené ke vstupu do školy

 

Letos jsme připravili novinku – na úvod každého setkání proběhne krátká beseda na téma Školní zralost a dítě, kde se dovíte požadavky kladené školou na dítě a poté budeme spolu s dětmi pracovat.

 

Tématem krátkých besed budou:

 • školní zralost a zápis do školy, odklad školní docházky
 • grafomotorika, kresba, správné držení psacích potřeb
 • řeč – přiměřeně rozvinutá řeč, obtíže v komunikaci
 • zrakové, sluchové vnímání a paměť, vnímání prostoru a času
 • základní matematické představy
 • sociální dovednosti, práceschopnost, sebeobsluha

 

První schůzka bude v úterý 30. 1. 2018 v 15,00, (dítě nechte ve školce) poté jej vyzvedneme a společně budeme pracovat. Předpokládané ukončení bude v 16,00 hod.

 

S sebou ostrou tužku a pastelky.

 

Na spolupráci se těší učitelé ZŠ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Škola nanečisto,                   

 

připravované termíny setkání (vždy v úterý v 15,00, po 10 až 15 minutách pokračujeme spolu s dětmi):

          

Témata besed:

30. ledna

školní zralost a zápis do školy, odklad školní docházky

13. února

grafomotorika, kresba, správné držení psacích potřeb

27. února

řeč – přiměřeně rozvinutá řeč, obtíže v komunikaci

13. března

zrakové, sluchové vnímání a paměť, vnímání prostoru a času

27. března

základní matematické představy

10. dubna

sociální dovednosti, práceschopnost, sebeobsluha

 

Předpokládaný termín zápisu do 1. ročníku - 17. dubna 2018                   

Zpět