Zápis do 1. ročníku ZŠ

05.03.2018 11:31

Vyhlášení zápisu do ZŠ

 

Informace k zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:


1.Vyhlášení zápisu.pdf (139391)

Desatero pro rodiče-1.pdf (210493)

 

Odklad  povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte (formulář lze vyplnit při zápise), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

- doporučením odborného lékaře  nebo klinického psychologa      a    doporučením školského poradenského zařízení.

 

Žádost musí být podaná během zápisu, doporučení mohou být dodaná později (do 30. 4 příslušného roku). Pokud zákonný zástupce nedoloží požadovaná doporučení do náhradního termínu 31. 5. téhož roku), bude dítě muset nastoupit od 1. 9. 2018.

 

Výhody naší školy:

- děti znají učitele ZŠ již ze školky (lepší adaptace)

- málo dětí ve třídě (individuální přístup)

- rodinné prostředí školy

- děti pracují pravidelně ve skupinách (učí se samostatnosti)

- výuka cizího jazyka (AJ) již od 2. ročníku

- minimalizace negativních výchovných jevů (šikana, ...)

- častý pobyt na školní zahradě a hřišti

- účast na dění v obci

Zpět