Naše škola je zapojená do těchto programů:

"MLÉKO DO ŠKOL" a "OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL"

 

Mléko do škol

je program, kdy se Evropské společenství a Česká republika podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí základních a středních škol. V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), ve spolupráci s tzv. schválenými dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol. Do naší školy dodává tyto výrobky společnost OVOCENTRUM V+V s. r. o., Valašské Meziříčí.

Ovoce a zelenina do škol

tento projekt podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků základních škol a středních škol za pomoci evropských a státních dotací. Opět je zde hlavním koordinátorem Státní zemědělský a intervenční fond.  Výrobky jsou dodávány přímo do škol, která uzavře smlouvu s některým ze schválených dodavatelů. Do naší školy dodává ovoce a zeleninu společnost OVOCENTRUM  V+V s. r. o., Valašské Meziříčí.

Žáci dostávají mléko, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu  zdarma v naší škole, kam jsou dodávány pravidelně dvakrát za měsíc.


Plakat Ovoce a zelenina do skol-3.pdf (525,4 kB)


POTRAVINOVÉ ALERGENY-1.docx (13,1 kB)