Základní škola Lhota u Vsetína zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

 

 

 

ročník

 předmět

tematický okruh

1.  ročník

Matematika

Počítáme do 20

2.  ročník

Matematika

Počítáme do 100

2.  ročník

Matematika

Geometrie

2.  ročník

Český jazyk

ČJ interaktivně

2.  ročník

Prvouka

Svět kolem nás

3.  ročník

Prvouka

Svět kolem nás

4.  ročník

Anglický jazyk

AJ interaktivně

4.  ročník

Vlastivěda

Vlastivěda jinak

4.  ročník

Hudební výchova

HV pro interaktivní tabuli

 

 

Všechny materiály jsou zpracovány v programu ActivInspire a jsou určeny pro interaktivní tabuli.

 

E-mailový kontakt na autora, který na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníků ze ZŠ v ČR je: skola@skolalhotauvsetina.cz