Zaměstnanci školy

  • pedagogičtí pracovníci

Michaela Valová                             vedoucí učitelka MŠ

Sandra Šimarová                           učitelka MŠ

Mgr. Dagmar Kotková                     učitelka ZŠ, třídní učitelka 1. a 4. ročníku

Mgr. Darina Weberová                   učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

Mgr. Lenka Valchářová                   ředitelka školy, třídní učitelka 2. a 3. ročníku ZŠ

 

 

  • provozní zaměstnanci

Kateřina Obadalová                       školnice, uklízečka

Dana Vráblíková                            kuchařka

Drahomíra Křupalová                    ekonom, vedoucí ŠJ