Zaměstnanci školy

Michaela Valová                             vedoucí učitelka MŠ

Sandra Šimarová                           učitelka MŠ

Jana Hromadová                            učitelka ZŠ  a vychovatelka školní družiny

Mgr. Jarmila Tomanová                  třídní učitelka 1. - 2. ročníku ZŠ

Mgr. Lenka Valchářová                   ředitelka školy, třídní učitel 2. a 3. ročníku ZŠ

 

 

  • provozní zaměstnanci

Kateřina Obadalová                       školnice, uklízečka

Dana Vráblíková                            kuchařka

Naděžda Urbanová                        pomocná kuchařka

Drahomíra Křupalová                    ekonom, vedoucí ŠJ