Recyklohraní na naší škole

Již čtvrtým rokem je naše škola zapojena do projektu Recyklohraní, kde ve spolupráci s firmami Asekol s.r.o, Ecobat s.r.o, a EKO-KOM, a.s. v rámci ekologické výchovy učíme děti třídit a recyklovat odpad. Žáci i škola samotná odevzdávají vysloužilé spotřebiče a baterie. Během té doby jsme uskutečnili několik projektů, které měly za úkol seznámit žáky s tříděním odpadů. Za splněné úkoly a odevzdaný materiál jsme získali body, které jsme směnili za sportovní a výtvarný materiál pro činnost školní družiny i mateřské školy.

Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění větších i menších elektrozařízení.                 Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci v loňském roce vytřídili 42 kg televizí a monitorů a 33 kg ostatních drobných zařízení.

Tím jsme uspořili 1,26 MWh elektřiny, 65,66 litrů ropy, 5,41 m3 vody. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,27 t CO2  a produkci nebezpečných odpadů o 1,07 tuny.

Tato čísla by byla ještě zajímavější, kdyby k nim byly započteny úspory ze sběru baterií, kterých jsme jenom loni odevzdali 23 kg.

Od letošního roku jsme si tuto soutěž rozšířili o sběr hliníku, kde jistě nepůjde o kilogramy, ale spíše o výchovný efekt. Závěrem lze říci, že tato aktivita nás všech přispívá k ochraně životního prostředí a dík zaslouží všichni, kteří se do ní zapojují.

 

 

Mgr. Miroslav Kurtin

ředitel školy

www.eupenizeskolam.cz

Tato fotogalerie je prázdná.